Velkommen til Dus med dyrene

Liselotte Rasmussen

Dyreadfærdsterapeut/Dyreejereinstruktør

 

 

Råd/Vejledning omkring adfærd, signaler, kommunikation, indlæring, træning, aktivering.